Login

Jaarlijkse bedrijfsinterne contrôle vloeistofdichte vloeren 

Om de duurzaamheid van uw vloeistofdichte vloer te verlengen moet u uw vloer regelmatig (laten) controleren. Met een jaarlijkse inspectieronde kan eventuele schade vroegtijdig opgespoord en hersteld worden. Daarmee voorkomt u hoge reparatiekosten, verlengt u de levensduur van uw bedrijfsvloer, en voorkomt u hoge saneringskosten in geval van bodemverontreiniging ten gevolge van uw beschadigde vloer.
ESE verzorgt ook deze jaarlijkse controle. Om kosten te besparen, raden wij aan de jaarlijkse controle op de vloeistofdichte vloer te combineren met de halfjaarlijkse controle op de olieafscheider. 
 

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Het is onmogelijk en niet toegestaan om zelf vast te stellen of een vloer voldoende vloeistofdicht is. Daarom is het verplicht dat deze vaststelling wordt gedaan door een onafhankelijke, geaccrediteerde inspecteur. De accreditatie is dan voor de AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen". Eenmaal goedgekeurd krijgt de vloer een certificaat van vloeistofdichtheid, oftewel een Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen. Het certificaat is zes jaar geldig. Elke zes jaar moet de vloer opnieuw worden geïnspecteerd op vloeistofdichtheid door een AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen" geaccrediteerd bedrijf.  
Lid van nibv
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners