Login

De juiste kitten en de juiste afdichtingstechniek

De afdichting tussen de vloerdelen moet goed afgestemd zijn op uw bedrijfsvoering, want alleen de juiste afdichtingstechniek zorgt voor optimale bodembescherming.

Individuele oplossingen

Uw bedrijf werkt volgens een productieproces waarbij u specifieke producten en wellicht chemicaliën gebruikt die afwijken van andere bedrijven. Wij zorgen voor de juiste kit en afdichtingstechniek voor uw bedrijf optimaal geschikt is.

Milieubewuste oplossingen

Omdat het milieu ons allemaal aan gaat, vinden wij een duurzame bodembescherming van groot belang. We willen niet dat er chemicaliën of andere schadelijke vloeistoffen de bodem indringen. Naast de specifieke afdichtingsproblematiek van uw bedrijf houden wij ook rekening met weersinvloeden. Bovendien werken wij met producten die het milieu en de mens zo min mogelijk belasten.

Wettelijke vereisten

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming is bepaald dat bedrijven die werken met bodembedreigende stoffen verplicht zijn hun werkvloeren vloeistofdicht te maken. Onze kitten en afdichtingstechniek zijn getoetst aan de huidige wetgeving. Wij bezitten de kennis, ervaring en gecertificeerde erkenning om deze klussen volgens Protocol 7711 en BRL 7700, vakkundig te klaren.  
Lid van nibv
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Voegvullingen