Login

Advies

Uw verhaal is de basis van onze aanpak. Ieder goed advies is gebaseerd op de aanwezige feiten. Daarom kijkt ESE alleen naar úw bedrijf en stemt af op uw specifieke situatie en wensen, zoals bijvoorbeeld:
 • de bodemgesteldheid (is er sprake van verontreiniging)
 • de bedrijfsvoering binnen uw bedrijf;
 • het gebruikte productieproces;
 • de gebruikte (chemische) materialen (voor het productieproces) die de vloer kunnen aantasten;
 • de draagkracht van de ondergrond / van de bodem;
 • de vereisten van het bevoegd gezag (zoals gemeente of provincie);
 • de huidige situatie en de gewenste situatie;
 • welke producten zijn geschikt.

En dan.. aan de slag

Zodra we tot overeenstemming zijn gekomen, gaan we aan de slag. Hierbij stemmen we af wanneer de werkzaamheden voor u het beste uitkomen, zodat het productieproces zo min mogelijk verstoord wordt.
Het tot stand brengen van het aanleggen van een vloeistofdichte vloer leest u onder Realisatie.
 
Lid van nibv
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Advies
Advies